23. posvetovanje GST

Leta 2015 je med 14. in 15. majem v Portorožu potekalo 23. tradicionalno srečanje Gospodarski subjekti na trgu, ki velja za največje in najbolj prepoznavno posvetovanje s področja gospodarskega prava v Sloveniji. V petih sekcijah in na okrogli mizi je 20 uglednih strokovnjakov obravnavalo najaktualnejša pravna vprašanja z različnih pravnih področij. Tradicionalna sekcija s področja korporacijskega prava je bila posvečena obravnavi številnih novosti, ki sta jih v slovensko korporacijsko pravo prinesli noveli ZPre-1G in ZGD-1I.

Program posvetovanja

Sodelujoči strokovnjaki: dr. Boštjan Brezovnik, dr. Andrej Ekart, dr. Aleš Ferčič, dr. Janja Hojnik, dr. Šime Ivanjko, dr. Rajko Knez, dr. Aleš Kobal, dr. Marijan Kocbek, dr. Vesna Kranjc, dr. Saša Prelič, mag. Jerneja Prostor, dr. Martina Repas, dr. Nataša Samec, dr. Darja Senčur Peček, mag. Igor Strnad, Miha Šošić, mag. Marijan Špilar, dr. Matjaž Tratnik, dr. Renato Vrenčur, Milan Železnik

Mladinska ulica 9, 2000 Maribor
gospodarski.subjekti@um.si
+386 (0) 2 250 42 15