24. posvetovanje GST

Na 24. tradicionalnem posvetu Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije, ki je potekal 19., 20. in 21. maja 2016 v Portorožu, je s svojimi prispevki v štirih sekcijah in v poster sekciji sodelovalo 27 uglednih strokovnjakov. Znanstveno, strokovno in družabno srečanje je bilo nadgrajeno z dodatnimi mednarodnimi dimenzijami s področja uveljavljanja čezmejnih obveznosti v Evropski uniji ter podporo Evropske komisije, ki je v okviru projekta BI A RE konferenco tudi delno omogočila.

Program posvetovanja

Sodelujoči strokovnjaki: dr. Borut Bratina, dr. Jose Caramelo Gomes, Klemen Drnovšek, dr. Aleš Galič, dr. Janja Hojnik, dr. Tomaž Keresteš, mag. Urška Kežmah, dr. Kenneth Klein, dr. Aleš Kobal, dr. Marijan Kocbek, dr. Jerca Kramberger Škerl, dr. Vesna Kranjc, dr. Bettina Nunner Krautgasser, dr. Margus Poola, dr. Saša Prelič, mag. Jerneja Prostor, dr. Martina Repas, dr. Vesna Rijavec, dr. Nataša Samec Berghaus, dr. Darja Senčur Peček, mag. Igor Strnad, dr. Matjaž Tratnik, dr. Remco van Rhee, mag. Sacha Verovnik, dr. Renato Vrenčur, Michael Wilderspin, dr. Christian Wolf

Mladinska ulica 9, 2000 Maribor
gospodarski.subjekti@um.si
+386 (0) 2 250 42 15