27. posvetovanje GST

Na 27. tradicionalnem posvetu Gospodarski subjekti na trgu, ki je potekal 16., 17. in 18. maja 2019 v Mariboru, je s svojimi referati v sedmih sekcijah sodelovalo 27 uglednih strokovnjakov. Obravnavana so bila najaktualnejša vprašanja prava družb, gospodarskega pogodbenega prava, izvršilnega prava, stvarnega prava, insolvenčnega prava, delovnega prava, davčnega prava in gospodarskega prava Evropske unije. Rdeča nit ustaljene sekcije s področja izvršilnega prava je bila novela ZIZ-L, ki je prinesla številne pomembne novosti in spremembe na področju izvršbe in zavarovanja. Rezultat posveta je bil konferenčni zbornik Gospodarski subjekti na trgu, 27. posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava, Pravna Fakulteta Univerze v Mariboru, Inštitut za gospodarsko pravo Maribor, Maribor 2019, ki je bil odlično sprejet v znanstveni literaturi in sodni praksi.

Program posvetovanja

Sodelujoči strokovnjaki: dr. Matija Damjan, Klemen Drnovšek, dr. Andrej Ekart, dr. Aleš Ferčič, dr. Janja Hojnik, Nika Hudej, dr. Tjaša Ivanc, dr. Tomaž Keresteš, dr. Rajko Knez, dr. Aleš Kobal, dr. Marijan Kocbek, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Vesna Kranjc, dr. Peter Podgorelec, dr. Saša Prelič, dr. Jerneja Prostor, dr. Martina Repas, dr. Vesna Rijavec, dr. Darja Senčur Peček, mag. Igor Strnad, dr. Miha Šepec, dr. Miha Šlamberger, dr. Marjan Špilar, mag. Mojca Tancer Verboten, dr. Matjaž Tratnik, dr. Renato Vrenčur, dr. Petra Weingerl

Mladinska ulica 9, 2000 Maribor
gospodarski.subjekti@um.si
+386 (0) 2 250 42 15