Program posvetovanja

GOSPODARSKI SUBJEKTI V DIGITALNI DOBI
Portorož, 18. in 19. maj 2023
Mladinska ulica 9, 2000 Maribor
gospodarski.subjekti@um.si
+386 (0) 2 250 42 15